Nycklar & namnskylt

Nycklar

Behov av nya nycklar? Kontakta Xxxxxxxxxxx.

  • Överlås - ange det 4-siffriga lägenhetsnumret i samband med beställning. Denna nyckel går även till porten, soprum, tvättstuga, vind och hänglås till utemöbler samt grill.
  • Postbox? Kontakta Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (000 000000), föreningens kontaktperson vid frågor eller behov av ny postboxnyckel.
  • OBS! Vid försäljning av lägenhet ansvarar säljaren för att samtliga nycklar överlämnas till köparen. 

Namnskylt

Ditt namn som bostadsrättsägare ska finnas på tavlan i trappuppgången, på postboxen och på tidningshållaren utanför din dörr.

  • Det är ej tillåtet att sätta upp egna namnlappar! Varken på postbox eller vid lägenhetsdörr.
  • Uppdatering och korrigering av namn i trapphustavlan sker via Delagott i enlighet med namn på lägenhetens köpekontrakt.
  • Föreningens kontaktperson Xxxxxx Xxxxxxxx (000 000000) ansvarar för namnlapp till postbox och tidningshållare. Kontakta Xxxxxxxxx för ändringar.
  • Förråd och förrådsdörrar ska tydligt märkas med lägenhetsnummer och namn.